Pylový atlas

borovice, smrk, jedle (PINUS L., PICEA Dietr., ABIES Mill.)

Všichni zástupci uvedených rodů jsou jehličnaté dřeviny patřící do čeledi Pinaceae. Z nich vůbec nejhojnější u nás je smrk, vázaný na podhorské a horské polohy, častá je borovice lesní rostoucí spíše v nížinách a podhorských oblastech. Obě dřeviny jsou dnes většinou pěstovány v lesních (mono)kulturách. Smrk obecný je původní ve smíšených lesích s bukem a jedlí v horách a vysočinách, někde v horských smrčinách. V čistých porostech je také obvyklý na podmáčených půdách. Picea pungens bývá vysazována jako ozdobná dřevina v parcích, nověji je užívána jako odolná náhradní dřevina v emisemi zničených horských lesích (Krušné hory, Jizerské hory...). Borovice je původní na extremních světlých stanovištích (skály, písky), druhotně se šíří jako pionýrská dřevina na narušené plochy, např. v lomech, po lesních požárech... Borovice černá bývá vysazována v teplých oblastech státu, kleč je původní v subalpinském vysokohorském stupni a na některých horských rašeliništích. Jedle dnes výrazně ustupuje, původně rostla v horských a podhorských smíšených lesích, jedliny se smrkem se objevují na těžších trvale vlhkých půdách na vysočinách a v pásmu mezi dubovým a bukovým výškovým stupněm.

borovice, smrk, jedle

Zkřížené reakce
údaje chybí

Alergologický význam
borovice * - méně významný rod, smrk, jedle (*) - málo významné rody. S ohledem na obrovskou produkci pylu v květních letech (pyl často vytváří žlutavé povlaky na hladkých předmětech či lemy kolem kaluží) mohou pylová zrna i při poměrně malém alergologickém významu vyvolávat u citlivých osob potíže, spíše ovšem v důsledku mechanického dráždění.

Medicínská databáze U Lékaře
 
Doporučujeme:  Poruchy imunity