Pylový atlas

jasan (FRAXINUS L.)

Naším nejhojnějším domácím zástupcem je jasan ztepilý. Roste od nížin (hlavně lužní lesy) do hor (suťové lesy), bývá i součástí teplomilných porostů. Jasan úzkolistý je jen ve zbylých lužních lesích jižní Moravy a na jižním a jihovýchodním Slovensku. Jasan zimnář je původní jen v nejteplejších oblastech Slovenska. Všechny jasany včetně exotů jsou hojně vysazovány v parcích a alejích, jako doprovodné dřeviny vodních toků a soliterně v sídlištích.

jasan

Zkřížené reakce
Zkřížená reaktivita je poměrně malá: Ligustrum - Populus tremula - Salix - Ulmus - Acer (ptačí zob - osika obecná - vrba - jilm - javor). Při cestách do oblasti Středozemního moře je možná zkřížená reaktivita s pylem olivovníku (jasan patří do stejné čeledi - Oleaceae - olivovníkovité).

Alergologický význam
středně významný rod

Medicínská databáze U Lékaře
 
Doporučujeme:  Rakovina a její léčba