Pylový atlas

merlíkovité (CHENOPODIACEAE)

Zástupci čeledí merlíkovitých i laskavcovitých jsou vesměs jednoleté, méně často dvouleté a vzácně vytrvalé byliny. Rostou většinou na rumištích nebo jako plevele v polních kulturách a v zahradách, několik druhů je vázáno na slaniska a otevřené písčiny. Pěstované druhy (Beta vulgaris L. - řepa a Spinacia oleracea L. - špenát setý) jsou většinou dvouleté a normálně nevykvétají, protože jsou sklízeny už v prvním roce. Ekologické vazby této skupiny rostlin jsou velmi široké, většinou (snad s výjimkou slanomilných druhů) nesnášejí trvalé zamokření, naopak všechny vyžadují světlá nezastíněná stanoviště a nesnášejí konkurenci v zapojených porostech.

merlíkovité

Zkřížené reakce
silná zkřížená reaktivita především mezi jednotlivými druhy těchto čeledí

Alergologický význam
středně významný rod

Medicínská databáze U Lékaře
 
Doporučujeme:  Poruchy imunity