Pylový atlas

kopřiva - drnavec (URTICA L. - PARIETARIA L.)

Žahavka je jednoletá bylina, roste v teplejších oblastech hlavně na rumištích a jako plevel v zahradách. Kopřiva je bylina vytrvalá a její původní výskyt je v nížinách v lužních lesích a v pobřežních křovinách. Druhotně se šíří na rumiště a plochy člověkem devastované a obohacené dusíkem, často až vysoko do hor. Je to expanzivní těžko vyhubitelná bylina, která svým vysoce rozvinutým oddenkovým systémem ničí v místech, kde se usídlí, veškerou původní vegetaci. Rovněž drnavec je bylina vytrvalá, vyskytuje se hlavně v teplejších oblastech v lužních lesích, druhotně zase na rumištích, zdech, v příkopech a pod. Všechny tři výše uvedené druhy vyžadují živinami (hlavně dusíkem) bohaté vlhčí hluboké neutrální půdy.

kopřiva - drnavec

Zkřížené reakce
jen částečná zkřížená reaktivita Urtica (kopřiva a žahavka) - Parietaria (drnavec)

Alergologický význam
(*)* - kopřiva dvoudomá a žahavka roční = méně až středně významné druhy
(*)*** - drnavec = významný až velmi významný rod
Kopřiva vyvolává u citlivých osob potíže teprve při vysoké koncentraci pylových zrn v ovzduší. Tato situace může nastat na vrcholu pylové sezony v červenci/srpnu, kdy se v ovzduší vyskytují stovky až tisíce pylových zrn kopřivy/m3 vzduchu. Drnavec naopak patří k alergologicky nejvýznamnějším druhům v mediteránní oblasti, v našich podmínkách není jeho význam dosud plně vyhodnocen. Někteří autoři uvádějí jako významný zdroj alergenů pouze P. judaica (d. palestinský), který se u nás nevyskytuje, jiní považují za alergenně agresivní i P. officinalis (d. lékařský).

Medicínská databáze U Lékaře
 
Doporučujeme:  Revmatické nemoci