Pylový atlas

šťovík (RUMEX L. s.l.)

Jednotlivé druhy nalézáme na velmi rozmanitých stanovištích - mokrých i suchých s půdami hlinitými i písčitými a živinymi bohatými i chudými. Jedná se vesměs o rostliny nelesní, svělomilné. Z nich kyseláč luční je typickým druhem kulturních luk, pastvin i okrajů cest a pobřežních porostů. Kyselka obecná dává přednost chudým pastvinám na písčitých půdách, rumištím i sutím a mechanicky narušeným kyselým půdám (výsypky, okraje cest, ...).

šťovík

Zkřížené reakce
údaje chybí

Alergologický význam
Významný především délkou květního období (podobně jako jitrocel). Jeho význam pro vznik pylových potíží není dosud dostatečně zdokumentován, u jedinců s mnohočetnou pylovou přecitlivělostí může pravděpodobně zhoršovat potíže v době květu trav.

Medicínská databáze U Lékaře
 
Doporučujeme:  Cestovní nemoci