Pylový atlas

bez (SAMBUCUS)

Bez černý a bez červený jsou keře, první z nich až malý (vícekmenný) strom, chebdí je vytrvalá vysoká bylina. Bez černý roste na živných, dusíkem bohatých půdách. Přirozeně se vyskytuje v keřovém patru lužních lesů, v pobřežních křovinách a na lesních okrajích. Dnes se šíří hlavně na různá druhotná a člověkem narušená a ovlivněná stanoviště jako jsou rumiště, skládky, okolí chatových a zahrádkářských osad, vnitrobloky ve městech... Vyskytuje se od nížin až do horského pásma. Bez červený je lesní a pasekový druh a roste od podhorského až do subalpinského pásma. Chebdí je rozšířeno především na rumištích, v lužních lesích a pobřežních křovinách nižších poloh.

bez

Zkřížené reakce
literární údaje chybí

Alergologický význam
významný rod
Zdá se, že alergologický význam černého bezu v posledních letech roste, alergické potíže mohou ale pravděpodobně vyvolávat všichni tři zástupci rodu.

Medicínská databáze U Lékaře
 
Doporučujeme:  Cílená biologická léčba