Pylový atlas

lipnicovité / trávy (POACEAE / GRAMINEAE)

Trávy dnes patří k dominantním rostlinám bezlesé kulturní krajiny (louky, meze, parky, umělé travní porosty), řada druhů však roste a vymetá i ve společenstvech lesních a bažinných. Jsou rozšířeny od nejnižších nadmořských výšek do nejvyšších vysokohorských poloh. Z toho vyplývá, že trávy dávají přednost nezastíněným stanovištím, ale nároky na vlhkost a živiny jsou v rámci čeledi velice široké. Obiloviny se u nás pěstují v rozsáhlých monokulturách - v nižších polohách hlavně pšenice, ječmen a kukuřice, ve středních polohách žito, ječmen, oves, kukuřice.

lipnicovité / trávy

Zkřížené reakce
od podtrženého druhu vždy v klesající významnosti (přibližně):
Alopecurus prat. - Phleum prat. - Dactylis glomerata - Festuca prat. - Poa prat. - Lolium perenne...
Dactylis glomerata - Phleum prat. - Secale cereale
Lolium perenne - Lolium multiflorum - Dactylis glomerata - Festuca prat. - Secale cereale - Holcus lanatus - Phleum prat. - Poa prat. - Anthoxanthum odoratum...
Festuca pratense - Dactylis glomerata - Phleum prat. - Poa prat. - Lolium perenne - Holcus lanatus - Secale cereale...
Phleum prat. - Dactylis glomerata - Festuca prat. - Lolium perenne - Holcus lanatus - Alopecurus prat. - Poa prat....
Poa prat. - Arrhenatherum elatius - Dactylis glomerata - Festuca prat. - Holcus lanatus - Lolium perenne - Phleum prat....

Alergologický význam
velmi významná čeleď

Medicínská databáze U Lékaře
 
Doporučujeme:  Odvykání kouření