Aktuální pylový zpravodaj 1. 8. 2022 - 7. 8. 2022
Dominantní alergeny:
pelyněk, plísně, trávy, merlíkovité, jitrocel, chmel, kukuřice, kopřiva
Pylová předpověď na další období:
Ve druhé polovině tohoto týdne a začátkem příštího týdne bude vrcholit sezona pylu pelyňku, ke konci příštího týdne začne pozvolný pokles vzdušné koncentrace pylových zrn tohoto alergenu. Dlouhodobě bude klesat také množství pylu trav. Postupně naopak začne přibývat pylových zrn ambrozie, začátek plné sezony tohoto silně agresivního plevele očekáváme kolem 20. srpna, vrchol sezony na začátku září. Na stejné úrovni se bude držet pyl merlíkovitých a kopřivy. V ovzduší bude i nadále poměrně velké množství spor plísní, a to především rodů Cladosporium a Alternaria.
Zhodnocení minulého týdne
V uplynulém týdnu se v ovzduší objevovalo celkově jen menší množství pylových alergenů. Koncem týdne se na území České republiky začala postupně rozbíhat sezona vysoce agresivního pelyňku. Dlouhodobě ubývá pylu trav. Poměrně hojný byl pyl kopřivy, místy se vyskytoval pyl chmele a kukuřice. Množství pylu merlíku a jitrocele se drželo na stejné úrovni. Relativně vysokých hodnot v ovzduší dosahovaly spory plísní, především Cladosporium.
© 2022 MUDr. Ondřej Rybníček, Vytvořil a spravuje MeDitorial. ISSN 1802-5587 | Prohlášení | Odhlášení zpravodaje