Aktuální pylový zpravodaj 18. 7. 2022 - 24. 7. 2022
Dominantní alergeny:
trávy, jitrocel, merlíkovité, kopřiva, plísně
Pylová předpověď na další období:
Pro příští období opět nepředpokládáme žádné významnější změny v druhovém zastoupení vzdušných alergenů. Dominantním alergenem bude stále pyl trav, jeho koncentrace v ovzduší bude nadále klesat. Poměrně hojný bude pyl merlíkovitých, velmi hojný potom minimálně alergizující pyl kopřivy. Vedle těchto alergenů se na alergických potížích může podílet také pyl jitrocele a vzdušných plísní. Koncentrace spor vzdušných plísní se bude dlouhodobě držet na vysoké úrovni. Zvolna bude přibývat pylu pelyňku, začátek hlavní sezony květu tohoto významného alergenu očekáváme počátkem srpna, vrchol sezony mezi 5. - 15. srpnem.
Zhodnocení minulého týdne
V uplynulém týdnu jsme registrovali spíše nižší koncentraci pylových alergenů v ovzduší, opět s výrazným kolísáním v závislosti na počasí. Stále dominoval pyl trav a obilovin, většina trav ale v nižších polohách již dokvétá a pylu ubývá. Hojný byl také pyl jitrocele a minimálně alergizující kopřivy. Přibývá pylu merlíkovitých. Vedle těchto alergenů byla v menším množství registrována také pylová zrna lípy. Ojediněle se objevovala jednotlivá pylová zrna pelyňku. Koncentrace spor plísní se držela na vysoké úrovni.
© 2022 MUDr. Ondřej Rybníček, Vytvořil a spravuje MeDitorial. ISSN 1802-5587 | Prohlášení | Odhlášení zpravodaje