Aktuální pylový zpravodaj 11. 7. 2022 - 17. 7. 2022
Dominantní alergeny:
trávy, obiloviny, jitrocel, merlíkovité, kopřiva, lípa, plísně
Pylová předpověď na další období:
Pro příští období opět nepředpokládáme žádné významnější změny v druhovém zastoupení vzdušných alergenů. Dominantním alergenem bude stále pyl trav, jeho koncentrace v ovzduší bude pozvolna klesat. Naopak se zvýší množství pylu merlíkovitých. Vedle těchto alergenů se na alergických potížích může podílet také pyl jitrocele a vzdušných plísní. Koncentrace spor vzdušných plísní se bude dlouhodobě držet na vysoké úrovni. Hojný bude stále také málo alergizující pyl kopřivy. Začátek hlavní sezony květu pelyňku očekáváme na přelomu července a srpna.
Zhodnocení minulého týdne
Uplynulý týden nepřinesl žádné podstatné změny ve složení vzdušných alergenů. Celkové množství pylu v ovzduší se drželo spíše na nižší úrovni, zvláště po výrazném ochlazení ve druhé polovině týdne, opět s výrazným kolísáním v závislosti na počasí. Stále dominoval pyl trav a obilovin. Hojný byl také pyl minimálně alergizující kopřivy. Přibývá pylu merlíkovitých. Vedle těchto alergenů byla v menším množství registrována také pylová zrna lípy a jitrocele. Dlouhodobě přibývá spor plísní.
© 2022 MUDr. Ondřej Rybníček, Vytvořil a spravuje MeDitorial. ISSN 1802-5587 | Prohlášení | Odhlášení zpravodaje