Aktuální pylový zpravodaj 13. 6. 2022 - 19. 6. 2022
Dominantní alergeny:
trávy, obiloviny, černý bez, jitrocel, šťovík, lípa, kopřiva, plísně
Pylová předpověď na další období:
Pro příští období opět nepředpokládáme žádné významnější změny ve spektru ani koncentraci vzdušných pylových alergenů. Očekáváme i nadále středně vysokou koncentraci vzdušných alergenů v závislosti na okamžité povětrnostní situaci. Dominantním alergenem bude stále pyl trav a obilovin. Vedle pylu trav se na alergických potížích může podílet také pyl jitrocele, šťovíku a černého bezu. Pyl lípy je těžký a potíže může vyvolávat jen v blízkosti rozkvetlého stromu. Dlouhodobě bude narůstat koncentrace spor vzdušných plísní, především rodu Cladosporium, a pylu kopřivy.
Zhodnocení minulého týdne
V uplynulém týdnu nedošlo k žádné podstatné změně ve složení vzdušných alergenů. V ovzduší se objevovalo střední množství pylových alergenů s výrazným kolísáním v závislosti na počasí. Jasně dominoval pyl trav a obilovin. Vedle těchto alergenů byla v menším množství registrována také pylová zrna černého bezu, jitrocele, šťovíku, kopřivy a lípy. Přibylo spor plísní.
© 2022 MUDr. Ondřej Rybníček, Vytvořil a spravuje MeDitorial. ISSN 1802-5587 | Prohlášení | Odhlášení zpravodaje