Aktuální pylový zpravodaj 6. 6. 2022 - 12. 6. 2022
Dominantní alergeny:
trávy, černý bez, jitrocel, šťovík, lípa, pajasan, řepka olejka
Pylová předpověď na další období:
Pro nejbližší období neočekáváme žádnou významnou změnu v druhovém zastoupení pylových alergenů ani v jejich koncentraci. Množství pylových zrn v ovzduší bude i nadále výrazně kolísat v závislosti na počasí. Dominovat budou stále trávy a obiloviny, vedle nich se bude hojněji objevovat také pyl jitrocele, šťovíku, řepky, černého bezu a kopřivy. Postupně se začnou objevovat pylová zrna merlíkovitých, dlouhodobě bude přibývat pylu kopřivy a spor plísní.
Zhodnocení minulého týdne
V průběhu uplynulého týdne se v ovzduší objevovalo středně velké množství pylových alergenů s výrazným kolísáním v závislosti na počasí. Nejhojnější byl pyl trav, četná byla také pylová zrna černého bezu. Přibylo spor plísní, především Cladosporium. Ostatní alergeny – dub, borovice, lípa velkolistá, pajasan, řepka olejka, jitrocel a šťovík - se vyskytovaly jen v nižším počtu.
© 2022 MUDr. Ondřej Rybníček, Vytvořil a spravuje MeDitorial. ISSN 1802-5587 | Prohlášení | Odhlášení zpravodaje