Aktuální pylový zpravodaj 16. 5. 2022 - 22. 5. 2022
Dominantní alergeny:
dub, trávy, bříza, buk, jírovec, ořešák, řepka, jehličnany
Pylová předpověď na další období:
Pro další dny s výhledem proměnlivého počasí očekáváme výrazné kolísání koncentrace pylových alergenů v ovzduší. Celkové množství pylových alergenů v ovzduší se bude stále držet na poměrně vysoké úrovni. Hlavním alergenem pro následující týdny bude jednoznačně pyl trav a obilovin. Vedle pylu trav se bude objevovat pyl jitrocele, postupně také šťovíku, na alergických potížích se bude rovněž podílet pyl dubu, platanu, ořešáku a jírovce. V blízkosti kvetoucích polí řepky olejky může u osob s dráždivými dýchacími cestami vyvolávat potíže především vůně květů, protože pyl řepky velmi špatně létá a alergizuje jen minimálně. Dlouhodobě bude narůstat koncentrace spor vzdušných plísní. Sezona dubu bude v nižších polohách postupně doznívat, ve středních polohách předpokládáme ještě plnou sezonu tohoto poměrně významného alergenu.
Zhodnocení minulého týdne
V uplynulém týdnu se celkové množství pylových alergenů v ovzduší drželo stále na velmi vysoké úrovni. Nejvíce bylo pylu téměř nealergizujících jehličnanů – borovice a smrku, velmi hojný byl také pyl středně silně alergizujícího dubu. Postupně se zvyšovala vzdušná koncentrace pylu trav. Ubylo pylu břízy, období potíží osob alergických na pyl břízy ale může prodlužovat pokračující sezona květu dubu. Vedle těchto alergenů byl v ovzduší přítomen pyl buku, jírovce, ořešáku, vrby, řepky, jitrocele a šťovíku. Kvetoucí řepka může dráždit citlivé osoby svou vůní, ale její pyl je jen slabým alergenem.
© 2022 MUDr. Ondřej Rybníček, Vytvořil a spravuje MeDitorial. ISSN 1802-5587 | Prohlášení | Odhlášení zpravodaje