Aktuální pylový zpravodaj 14. 3. 2022 - 20. 3. 2022
Dominantní alergeny:
olše, líska, topol, tis, cypřišovité
Pylová předpověď na další období:
Pro nejbližší období budou dominantními alergeny stále pylová zrna olše. Pyl lísky může vyvolávat alergické potíže už jen ve vyšších polohách. Po oteplení se v ovzduší začne rychle zvyšovat množství pylu málo alergizujících topolů. Nejhojněji bude v ovzduší zastoupen pyl minimálně alergizujícího tisu a zahradních cypřišovitých, sezona těchto dřevin už ale bude také za svým letošním vrcholem. Pylová zrna břízy, nejsilnějšího jarního alergenu, budou připravená k uvolnění do vzduchu na přelomu března a dubna. K uvolnění pylu a zahájení pylové sezony břízy poté dojde při vhodných povětrnostních podmínkách, tedy při teplém, suchém a větrném počasí.
Zhodnocení minulého týdne
V uplynulém týdnu se zvýšilo celkové množství pylových alergenů v ovzduší. Co se ale týká jednotlivých alergenů, v druhovém zastoupení se nic nezměnilo. Na většině území České republiky ještě pokračovala pylová sezona olše. Sezona květu lísky doznívá. Přibylo pylu jen minimálně alergizujícího tisu a parkových cypřišovitých a také pylu slabě alergizujícího topolu. Pokračovalo výrazné kolísání množství pylu v ovzduší v závislosti na místních povětrnostních podmínkách.
© 2022 MUDr. Ondřej Rybníček, Vytvořil a spravuje MeDitorial. ISSN 1802-5587 | Prohlášení | Odhlášení zpravodaje