Aktuální pylový zpravodaj 26. 7. 2021 - 1. 8. 2021
Dominantní alergeny:
trávy, pelyněk, merlíkovité, plísně, jitrocel, šťovík, kukuřice, kopřiva
Pylová předpověď na další období:
Pro nejbližší období předpokládáme spíše střední koncentraci vzdušných alergenů, silně závislou na okamžitém počasí. Při slunečném počasí dojde k dalšímu vzestupu koncentrace pylu pelyňku. Ten dosáhne vrcholu sezony v příštím týdnu. Pylu trav, jitrocele a šťovíku bude vytrvale ubývat. Množství pylu merlíkovitých, kukuřice a kopřivy setrvá na stejné úrovni. Koncentrace spor vzdušných plísní bude i nadále vysoká. Začátek sezony silně agresivní ambrozie očekáváme v poslední dekádě srpna.
Zhodnocení minulého týdne
V uplynulém týdnu jsme zaznamenali menší až střední množství vzdušných alergenů. Současně v těchto dnech dochází k posunu od letní převahy pylu trav k pozdně letní a podzimní dominanci pylu plevelů. Na celém území České republiky se již začala pravidelně objevovat malá množství pylu pelyňku, relativně hojný byl rovněž pyl merlíkovitých. Přibylo také pylu kukuřice. Naopak pylu trav ubývá - s výjimkou středních a vyšších poloh - stejně tak pozvolna ubývá pylu jitrocele a šťovíku. Z dalších alergenů byla hojná minimálně alergizující kopřiva. Vzdušné plísně se na celém území naší republiky objevovaly v obrovském množství.
© 2022 MUDr. Ondřej Rybníček, Vytvořil a spravuje MeDitorial. ISSN 1802-5587 | Prohlášení | Odhlášení zpravodaje