Aktuální pylový zpravodaj 19. 7. 2021 - 25. 7. 2021
Dominantní alergeny:
trávy, jitrocel, merlíkovité, kopřiva, plísně
Pylová předpověď na další období:
Pro příští období opět nepředpokládáme žádné významnější změny v druhovém zastoupení vzdušných alergenů. Dominantním alergenem bude stále pyl trav, jeho koncentrace v ovzduší bude nadále klesat. Poměrně hojný bude pyl merlíkovitých, velmi hojný potom minimálně alergizující pyl kopřivy. Vedle těchto alergenů se na alergických potížích může podílet také pyl jitrocele a vzdušných plísní. Koncentrace spor vzdušných plísní se bude dlouhodobě držet na vysoké úrovni. Začátek hlavní sezony květu pelyňku očekáváme počátkem srpna, vrchol sezony mezi 5.-15. srpnem.
Zhodnocení minulého týdne
V uplynulém týdnu jsme registrovali spíše nižší koncentraci pylových alergenů v ovzduší, opět s výrazným kolísáním v závislosti na počasí. Stále dominoval pyl trav a obilovin, většina trav ale v nižších polohách již dokvétá a pylu ubývá. Hojný byl také pyl minimálně alergizující kopřivy. Přibývá pylu merlíkovitých. Vedle těchto alergenů byla v menším množství registrována také pylová zrna lípy a jitrocele. Ojediněle se objevovala jednotlivá pylová zrna pelyňku. Koncentrace spor plísní se držela na vysoké úrovni.
© 2020 MUDr. Ondřej Rybníček, Vytvořil a spravuje MeDitorial. ISSN 1802-5587 | Prohlášení | Odhlášení zpravodaje