Aktuální pylový zpravodaj 31. 5. 2021 - 6. 6. 2021
Dominantní alergeny:
trávy, dub, ořešák, jírovec, černý bez, moruše, jitrocel, šťovík, řepka olejka
Pylová předpověď na další období:
Pro nejbližší období neočekáváme žádnou významnou změnu v druhovém zastoupení pylových alergenů ani v jejich koncentraci. Množství pylových zrn v ovzduší bude i nadále výrazně kolísat v závislosti na počasí. Dominovat budou trávy, vedle nich se bude hojněji objevovat také pyl řepky, jitrocele, šťovíku a černého bezu. Duby, buky, jírovce, moruše a ořešáky budou v nižších polohách již dokvétat.
Zhodnocení minulého týdne
V průběhu uplynulého týdne se v ovzduší opět objevovalo středně velké množství pylových alergenů s výrazným kolísáním v závislosti na počasí. Nejhojnější byl pyl téměř nealergizujících jehličnanů. Nejvýznamnějším alergenem už byl jasně pyl trav. Hojný byl ještě také pyl dubu, jeho sezona v nižších polohách již ale slábne, potíže mohl vyvolávat zvláště ve středních polohách našeho území. Ostatní alergeny - buk, jírovec, ořešák, černý bez, moruše, řepka olejka, jitrocel a šťovík - se vyskytovaly spíše v nižším počtu.
© 2022 MUDr. Ondřej Rybníček, Vytvořil a spravuje MeDitorial. ISSN 1802-5587 | Prohlášení | Odhlášení zpravodaje