Aktuální pylový zpravodaj 24. 5. 2021 - 30. 5. 2021
Dominantní alergeny:
trávy, dub, platan, buk, ořešák, jírovec, borovice, moruše, řepka
Pylová předpověď na další období:
Pro další dny s výhledem proměnlivého počasí očekáváme i nadále výrazné kolísání koncentrace pylových alergenů v ovzduší. K výraznějšímu zvýšení množství pylu trav ale dojde až po předpokládaném zlepšení počasí koncem týdne. Hlavním alergenem pro následující týdny bude jednoznačně pyl trav a obilovin. Vedle pylu trav se bude objevovat pyl jitrocele, postupně také šťovíku, na alergických potížích se bude rovněž podílet pyl dubu, platanu, ořešáku a jírovce. V blízkosti kvetoucích polí řepky olejky může u osob s dráždivými dýchacími cestami vyvolávat potíže především vůně květů, protože pyl řepky velmi špatně létá a alergizuje jen minimálně. Dlouhodobě bude narůstat koncentrace spor vzdušných plísní. Sezona dubu bude v nižších polohách postupně doznívat, ve středních polohách předpokládáme ještě plnou sezonu tohoto poměrně významného alergenu.
Zhodnocení minulého týdne
V uplynulém týdnu se na území České republiky objevovalo v ovzduší středně velké množství alergenů s výrazným kolísáním v závislosti na počasí. Od druhé poloviny týdne se začala pozvolna rozbíhat plná pylová sezona trav. Jako dominantní alergen se držel ještě pyl dubu, nejhojnější byl pyl málo alergizující borovice. Vedle těchto alergenů se v ovzduší objevoval pyl platanu, buku, ořešáku, moruše, jírovce, vrby, řepky olejky a smrku, v nižších polohách v malém množství také pyl jitrocele.
© 2022 MUDr. Ondřej Rybníček, Vytvořil a spravuje MeDitorial. ISSN 1802-5587 | Prohlášení | Odhlášení zpravodaje