Aktuální pylový zpravodaj 10. 5. 2021 - 16. 5. 2021
Dominantní alergeny:
dub, bříza, jasan, habr, buk, vrba, platan
Pylová předpověď na další období:
Pro následující dny očekáváme zpočátku vysokou koncentraci vzdušným alergenů, od poloviny týdne množství pylových alergenů v ovzduší poklesne. Ve středních a vyšších polohách bude stále nejagresivnějším vzdušným alergenem pyl břízy. V nižších polohách bude dominovat pyl dubu, který u osob citlivých na pyl břízy může prodlužovat období alergických potíží. Zvýší se množství pylu buku. V nižších polohách přibude pylu téměř nealergizujících smrků. Postupně budou rozkvétat pole s minimálně alergizující řepkou olejkou. Koncentrace pylu jasanu, habru a vrby se bude dále snižovat. Začátek hlavní sezony trav očekáváme v závislosti na počasí a nadmořské výšce v průběhu poslední dekády května.
Zhodnocení minulého týdne
V uplynulém týdnu byla vzdušná koncentrace pylových alergenů opět velmi proměnlivá. Celkově se v ovzduší objevovalo spíše střední množství pylových zrn. Sezona květu břízy na většině území ČR už doznívá. Naopak koncem týdne se rozběhla plná sezona květu dubu. V nižších polohách jsme již zachytili také ojedinělá pylová zrna trav. Přibylo pylu buku a platanu, naopak opět ubylo pylu jasanu, habru a vrby.
© 2020 MUDr. Ondřej Rybníček, Vytvořil a spravuje MeDitorial. ISSN 1802-5587 | Prohlášení | Odhlášení zpravodaje