Aktuální pylový zpravodaj 12. 4. 2021 - 18. 4. 2021
Dominantní alergeny:
bříza, jasan, habr, topol, vrba, jilm
Pylová předpověď na další období:
Začátkem tohoto týdne dojde v souvislosti s ochlazením k prudkému snížení vzdušné koncentrace alergenů. V ovzduší se bude objevovat jen velmi malé množství pylu. Po oteplení bude pokračovat plná sezona břízy. Z dalších pylových alergenů bude poměrně hojný pyl jasanu, habru, vrby a jilmu.
Zhodnocení minulého týdne
V pondělí uplynulého týdne se v ovzduší objevovalo nižší až středně velké množství pylových alergenů, od úterý se zhoršením počasí vzdušná koncentrace pylů výrazně poklesla. V závěru týdne se od pátku začalo množství aeroalergenů opět rychle zvyšovat, zvláště na jihu Moravy. Nejhojnějším alergenem byl zpočátku pyl jasanu, v závěru týdne se přidal pyl nejobávanějšího jarního stromu, břízy. Poměrně hojná byla také pylová zrna habru, který může zkříženou reakcí zesilovat potíže osob alergických na břízu. Dále se v ovzduší objevoval alergologicky málo významný pyl vrby, jilmu, topolu a parkových cypřišovitých. Olše už nehrály žádnou roli, stejně tak postupně dokvétají topoly. Kvetoucí ovocné stromy většinou alergické problémy nevyvolávají.
© 2020 MUDr. Ondřej Rybníček, Vytvořil a spravuje MeDitorial. ISSN 1802-5587 | Prohlášení | Odhlášení zpravodaje