Aktuální pylový zpravodaj 6. 4. 2021 - 6. 4. 2021
Dominantní alergeny:
jasan, bříza, olše, topol, vrba, jilm
Pylová předpověď na další období:
Pro nejbližší období očekáváme jen malé množství pylových alergenů v ovzduší. Koncem týdne se s oteplováním bude množství pylu v ovzduší rychle zvyšovat. Dominovat bude pyl jasanu, přibude také pylu vrby, habru a jilmu, naopak pylu olše bude stále ubývat. Nejhojněji bude zatím v ovzduší zastoupen pyl minimálně alergizujícího tisu a zahradních cypřišovitých. Koncentrace vzdušných alergenů bude silně závislá na aktuálním počasí, plná sezona květu břízy – nejobávanějšího jarního alergenu – začne záhy po oteplení.
Zhodnocení minulého týdne
Uplynulý velikonoční týden přinesl spíše jen nižší až střední koncentraci vzdušných pylových alergenů. Stále dominoval pyl olše, ale sezona tohoto alergenu je již u konce, podobně jako sezona květu lísky. Přibylo pylu jasanu a slabě alergizujících pylových zrn topolu, vrby a jilmu. Pravidelně se již také objevovala ojedinělá pylová zrna břízy. Nejhojnější byl v ovzduší pyl minimálně alergizujícího tisu a parkových cypřišovitých.
© 2020 MUDr. Ondřej Rybníček, Vytvořil a spravuje MeDitorial. ISSN 1802-5587 | Prohlášení | Odhlášení zpravodaje