Aktuální pylový zpravodaj 29. 3. 2021 - 4. 4. 2021
Dominantní alergeny:
jasan, olše, topol, vrba, jilm, cypřišovité, sezona břízy přede dveřmi
Pylová předpověď na další období:
Pro nejbližší období očekáváme i nadále středně velké množství pylových alergenů v ovzduší. Dominovat bude pyl jasanu. Pylu olše bude ubývat, naopak přibude pylu topolů, jilmu a vrby. Nejhojněji bude v ovzduší zastoupen pyl minimálně alergizujícího tisu a zahradních cypřišovitých. Bříza – nejsilnější jarní pylový alergen - je v nižších polohách nachystaná rozkvést. K uvolnění pylu a zahájení pylové sezony břízy dojde při vhodných povětrnostních podmínkách, tedy při teplém, suchém a větrném počasí, pravděpodobně koncem tohoto nebo v příštím týdnu. Koncentrace vzdušných alergenů bude silně závislá na aktuálním počasí.
Zhodnocení minulého týdne
Uplynulý týden přinesl nižší až středně vysokou koncentraci vzdušných pylových alergenů. Aktuální místní koncentrace výrazně kolísala v závislosti na počasí. Stále dominoval pyl olše, ale sezona tohoto alergenu již doznívá. Nejhojnější byla pylová zrna slabě alergizujícího topolu a téměř nealergizujících cypřišovitých a tisu. Přibylo pylu jasanu, vrby a jilmu. Sezona květu lísky v nižších polohách již skončila.
© 2022 MUDr. Ondřej Rybníček, Vytvořil a spravuje MeDitorial. ISSN 1802-5587 | Prohlášení | Odhlášení zpravodaje