Aktuální pylový zpravodaj 15. 3. 2021 - 21. 3. 2021
Dominantní alergeny:
olše, topol, tis, cypřišovité
Pylová předpověď na další období:
Pro nejbližší období neočekáváme vzhledem k předpokládanému pokračování chladnějšího počasí žádné významnější změny v koncentraci ani spektru vzdušných pylových alergenů. Alergenů bude v ovzduší stále spíše malé, maximálně středně velké množství. Dominantními alergeny budou i nadále pylová zrna olše, sezona tohoto alergenu už ale končí. V tomto týdnu se naopak zvýší vzdušná koncentrace jen slabě alergizujícího pylu topolů. Nejhojněji bude v ovzduší zastoupen pyl minimálně alergizujícího tisu a zahradních cypřišovitých. Ve druhé polovině týdne se koncentrace vzdušných alergenů bude opět zvyšovat. Po oteplení se začnou pozvolna objevovat také pylová zrna jasanu, javoru, jilmu a vrby. Pylová zrna břízy, nejsilnějšího jarního alergenu, budou připravená k uvolnění do vzduchu na přelomu března a dubna. K uvolnění pylu a zahájení pylové sezony břízy poté dojde při vhodných povětrnostních podmínkách, tedy při teplém, suchém a větrném počasí.
Zhodnocení minulého týdne
Chladnější počasí první poloviny minulého týdne způsobilo přechodné zpomalení pylové sezony. Pylových alergenů bylo v ovzduší spíše jen menší množství. Stále dominoval pyl olše, pylu lísky bylo v nižších polohách již jen minimum. Ve druhé polovině týdne se množství pylových aeroalergenů zvýšilo, přibylo také pylu topolu, hojněji byla zastoupena téměř nealergizující pylová zrna tisu a parkových cypřišovitých.
© 2022 MUDr. Ondřej Rybníček, Vytvořil a spravuje MeDitorial. ISSN 1802-5587 | Prohlášení | Odhlášení zpravodaje