Aktuální pylový zpravodaj 8. 3. 2021 - 14. 3. 2021
Dominantní alergeny:
olše, líska, topol, tis cypřišovité
Pylová předpověď na další období:
V nejbližších dnech očekáváme v důsledku vlhkého a chladnějšího počasí nižší až středně vysokou koncentraci pylových alergenů v ovzduší. Dominantními alergeny budou stále pylová zrna olše a lísky. Sezona lísky už bude doznívat, pyl olše bude ještě poměrně hojný. Po oteplení se začne rychle zvyšovat množství pylu jen málo alergizujících topolů. Nejhojněji bude v ovzduší zastoupen pyl rovněž jen minimálně alergizujícího tisu a zahradních cypřišovitých. Koncentrace vzdušných alergenů bude silně závislá na aktuálním počasí. Pylová zrna břízy, nejsilnějšího jarního alergenu, budou připravená k uvolnění do vzduchu na přelomu března a dubna. K uvolnění pylu a zahájení pylové sezony břízy poté dojde při vhodných povětrnostních podmínkách, tedy při teplém, suchém a větrném počasí.
Zhodnocení minulého týdne
V průběhu uplynulého týdnu probíhala na většině území České republiky hlavní sezona lísky a olše. Zatímco pylu lísky už ubývá, pyl olše byl stále hojný. Postupně přibývá pylu topolů, minimálně alergizujícího tisu a parkových cypřišovitých. Ochlazení přineslo mírný pokles v celkovém množství vzdušných pylových alergenů, patrné bylo výrazné kolísání v závislosti na místních povětrnostních podmínkách.
© 2022 MUDr. Ondřej Rybníček, Vytvořil a spravuje MeDitorial. ISSN 1802-5587 | Prohlášení | Odhlášení zpravodaje