Aktuální pylový zpravodaj 3. 8. 2020 - 9. 8. 2020
Dominantní alergeny:
pelyněk, plísně, trávy, merlíkovité, jitrocel, chmel, kukuřice, kopřiva
Pylová předpověď na další období:
V tomto týdnu dosáhne svého maxima sezona pylu pelyňku, od poloviny příštího týdne začne pozvolný pokles vzdušné koncentrace pylových zrn tohoto alergenu. Dlouhodobě bude klesat také množství pylu trav. Postupně naopak začne přibývat pylových zrn ambrozie, začátek plné sezony tohoto silně agresivního plevele očekáváme kolem 20. srpna, vrchol sezony na začátku září. Na stejné úrovni se bude držet pyl merlíkovitých a kopřivy. V ovzduší bude i nadále poměrně velké množství spor plísní, a to především rodů Cladosporium a Alternaria.
Zhodnocení minulého týdne
V uplynulém týdnu se na území České republiky postupně rozbíhala sezona vysoce agresivního pelyňku. Celkově se v ovzduší objevovalo jen menší množství pylových alergenů. Dlouhodobě ubývá pylu trav. Poměrně hojný byl pyl kopřivy, místy se vyskytoval pyl chmele a kukuřice. Množství pylu merlíku a jitrocele se drželo na stejné úrovni. Relativně vysokých hodnot v ovzduší dosahovaly spory plísní, především Cladosporium.
© 2020 MUDr. Ondřej Rybníček, Vytvořil a spravuje MeDitorial. ISSN 1802-5587 | Prohlášení | Odhlášení zpravodaje