Aktuální pylový zpravodaj 13. 7. 2020 - 19. 7. 2020
Dominantní alergeny:
trávy, jitrocel, kopřiva, merlíkovité, šťovík, plísně
Pylová předpověď na další období:
Pro příští období opět neočekáváme žádné podstatné změny v druhovém zastoupení vzdušných alergenů. Dominantním alergenem bude stále pyl trav, jeho koncentrace v ovzduší bude pozvolna klesat. Naopak se zvýší množství pylu merlíkovitých. Vedle těchto alergenů se na alergických potížích může podílet také pyl jitrocele, šťovíku a vzdušných plísní. Koncentrace spor vzdušných plísní se bude dlouhodobě držet na vysoké úrovni. Hojný bude stále také málo alergizující pyl kopřivy. Začátek hlavní sezony květu pelyňku očekáváme v prvním týdnu srpna.
Zhodnocení minulého týdne
Uplynulý týden nepřinesl žádnou významnější změnu v druhovém zastoupení vzdušných alergenů. V ovzduší se objevovalo nižší až středně velké množství pylových alergenů. Nejhojnější byla stále málo alergizující kopřiva. Z významných alergenů dominoval pyl trav, jeho vzdušná koncentrace již začíná klesat. Poměrně hojný byl také pyl jitrocele a merlíkovitých, ojediněle se objevoval pyl šťovíku. Četné byly spory vzdušných plísní, hlavně rodů Cladosporium a Alternaria.
© 2020 MUDr. Ondřej Rybníček, Vytvořil a spravuje MeDitorial. ISSN 1802-5587 | Prohlášení | Odhlášení zpravodaje