Aktuální pylový zpravodaj 29. 6. 2020 - 5. 7. 2020
Dominantní alergeny:
trávy, obiloviny, kopřiva, lípa, šťovík, jitrocel, merlíkovité, plísně
Pylová předpověď na další období:
Ani v dalším období nedojde k žádné významnější změně ve spektru vzdušných pylových alergenů. Vedle pylu trav se na alergických potížích může podílet také pyl jitrocele, šťovíku, lípy a merlíkovitých. Černý bez dokvétá, případné potíže může vyvolávat už pouze ve vyšších polohách. Dlouhodobě bude narůstat koncentrace spor vzdušných plísní, především rodu Cladosporium, a pylu kopřivy.
Zhodnocení minulého týdne
V uplynulém týdnu se v ovzduší objevovalo střední množství pylových alergenů s výrazným kolísáním podle aktuálního počasí. Stále jasně dominoval pyl trav. Sezona trav dosahuje svého druhého letošního maxima. Hojná byla také pylová zrna kopřivy, v nižším počtu se objevovala pylová zrna lípy, jitrocele a šťovíku. Začíná přibývat pylu plevelů, konkrétně zatím merlíkovitých. Opět přibylo spor plísní. Ostatní vzdušné alergeny se objevovaly jen v nevýznamném počtu.
© 2020 MUDr. Ondřej Rybníček, Vytvořil a spravuje MeDitorial. ISSN 1802-5587 | Prohlášení | Odhlášení zpravodaje