Aktuální pylový zpravodaj 22. 6. 2020 - 28. 6. 2020
Dominantní alergeny:
trávy, obiloviny, lípa, černý bez, šťovík, jitrocel, merlíkovité, kopřiva, plísně
Pylová předpověď na další období:
Pro příští období opět nepředpokládáme žádné významnější změny ve spektru ani koncentraci vzdušných pylových alergenů. Očekáváme i nadále spíše středně vysokou koncentraci vzdušných alergenů. Dominantním alergenem bude stále pyl trav a obilovin. Vedle pylu trav se na alergických potížích může podílet také pyl jitrocele, šťovíku, merlíkovitých a lípy. Dlouhodobě bude narůstat koncentrace pylu merlíkovitých, kopřivy a spor vzdušných plísní, především rodu Cladosporium.
Zhodnocení minulého týdne
V minulém týdnu nedošlo k žádné podstatné změně ve složení vzdušných alergenů. V ovzduší se objevovalo menší, v některých dnech středně velké množství pylových alergenů. Jasně dominoval pyl trav a obilovin. Nejčetnější byla pylová zrna téměř nealergizující kopřivy. Relativně hojná byla také pylová zrna lípy, jitrocele, šťovíku a ve středních polohách rovněž černého bezu. Začínají se objevovat pylová zrna merlíkovitých. Opět přibylo spor plísní, především rodu Cladosporium.
© 2020 MUDr. Ondřej Rybníček, Vytvořil a spravuje MeDitorial. ISSN 1802-5587 | Prohlášení | Odhlášení zpravodaje