Aktuální pylový zpravodaj 18. 5. 2020 - 24. 5. 2020
Dominantní alergeny:
trávy, dub, buk, ořešák, jírovec, javor, řepka
Pylová předpověď na další období:
Pro nejbližší dny očekáváme další zvyšování koncentrace pylu trav v ovzduší, během předpokládaných víkendových srážek se celkové množství pylu v ovzduší přechodně sníží. Trávy a obiloviny budou jednoznačně hlavním alergenem pro následující týdny. Vedle pylu trav se bude objevovat pyl jitrocele, postupně také šťovíku, na alergických potížích se bude rovněž podílet pyl dubu, ořešáku, jírovce a černého bezu. Dlouhodobě bude narůstat koncentrace spor vzdušných plísní. Sezona dubu a buku bude postupně doznívat.
Zhodnocení minulého týdne
V uplynulém týdnu pozvolna nabírala na síle pylová sezona trav. Celkově bylo v ovzduší středně velké množství pylových alergenů s výrazným kolísáním v závislosti na počasí. Jako dominantní alergen se vedle pylu trav držel ještě pyl dubu, nejhojnější byl pyl málo alergizujících jehličnanů. Vedle těchto alergenů se v ovzduší objevoval pyl buku, ořešáku, moruše, jírovce, vrby, javoru a řepky olejky, v nižších polohách v malém množství také pyl jitrocele, šťovíku a černého bezu.
© 2020 MUDr. Ondřej Rybníček, Vytvořil a spravuje MeDitorial. ISSN 1802-5587 | Prohlášení | Odhlášení zpravodaje