Aktuální pylový zpravodaj 11. 5. 2020 - 17. 5. 2020
Dominantní alergeny:
trávy, dub, buk, ořešák, jírovec, borovice, moruše, řepka
Pylová předpověď na další období:
Pro další dny s výhledem chladnějšího proměnlivého počasí s dešťovými srážkami očekáváme i nadále výrazné kolísání koncentrace pylových alergenů v ovzduší. Ve slunečných dnech bude pylu více, v chladném a deštivém počasí se koncentrace pylových alergenů v ovzduší výrazně sníží. Hlavním alergenem pro následující týdny bude jednoznačně pyl trav a obilovin. Vedle pylu trav se bude objevovat pyl jitrocele, šťovíku, na alergických potížích se bude rovněž podílet pyl dubu, ořešáku, jírovce a rozkvétajícího černého bezu. V blízkosti kvetoucích polí řepky olejky může u osob s dráždivými dýchacími cestami vyvolávat potíže především vůně květů, protože pyl řepky velmi špatně létá a alergizuje jen minimálně. Dlouhodobě bude narůstat koncentrace spor vzdušných plísní. Sezona dubu a buku bude v nižších polohách postupně doznívat, ve středních polohách předpokládáme ještě plnou sezonu tohoto poměrně významného alergenu. Chmýří uvolňované z topolů je pro alergické osoby neškodné, jedná se o semena, nikoliv o pyl. Stejně tak téměř nealergizuje pyl jehličnanů, který vytváří žlutavé povlaky na kalužích a hladkých površích.
Zhodnocení minulého týdne
V uplynulém týdnu se na území České republiky pozvolna začala rozbíhat pylová sezona trav. Celkově bylo v ovzduší středně velké množství pylových alergenů s výrazným kolísáním v závislosti na počasí. Jako dominantní alergen se držel ještě pyl dubu, nejhojnější byl pyl minimálně alergizující borovice. Vedle těchto alergenů se v ovzduší objevoval pyl smrku, buku, ořešáku, moruše, jírovce, vrby a řepky olejky, v nižších polohách v malém množství také pyl jitrocele.
© 2020 MUDr. Ondřej Rybníček, Vytvořil a spravuje MeDitorial. ISSN 1802-5587 | Prohlášení | Odhlášení zpravodaje