Aktuální pylový zpravodaj 23. 3. 2020 - 29. 3. 2020
Dominantní alergeny:
jasan, olše, topol, vrba, jilm, cypřišovité, rozkvete bříza
Pylová předpověď na další období:
Pro nejbližší období očekáváme i nadále spíše menší množství pylových alergenů v ovzduší s předpokladem zvýšení jejich koncentrace po oteplení. Dominovat bude pyl jasanu. Pylu olše i topolů bude ubývat, naopak přibude pylu jilmu a vrby. Sezona květu minimálně alergizujícího tisu a zahradních cypřišovitých už pozvolna doznívá. Bříza – nejsilnější jarní pylový alergen - je v nižších polohách nachystaná rozkvést. K uvolnění pylu a zahájení pylové sezóny břízy dojde při vhodných povětrnostních podmínkách, tedy při teplém, suchém a větrném počasí, pravděpodobně koncem tohoto nebo v příštím týdnu. Koncentrace vzdušných alergenů bude silně závislá na aktuálním počasí.
Zhodnocení minulého týdne
Uplynulý týden přinesl jen nižší koncentraci vzdušných pylových alergenů. Stále dominoval pyl olše, ale sezona tohoto alergenu již doznívá. Vrcholila sezona jasanu. Nejhojnější byla pylová zrna slabě alergizujícího topolu a téměř nealergizujících cypřišovitých. Přibylo pylu vrby a jilmu. Sezona pylu lísky v nižších polohách již skončila. V teplejších oblastech se objevila už ojedinělá pylová zrna břízy.
© 2020 MUDr. Ondřej Rybníček, Vytvořil a spravuje MeDitorial. ISSN 1802-5587 | Prohlášení | Odhlášení zpravodaje