Aktuální pylový zpravodaj 16. 3. 2020 - 22. 3. 2020
Dominantní alergeny:
jasan, olše, topol, vrba, jilm, cypřišovité
Pylová předpověď na další období:
V příštím období bude dominovat pyl jasanu. Pylu olše bude ubývat, naopak přibude pylu topolů, jilmu a vrby. Nejhojněji bude v ovzduší zastoupen pyl minimálně alergizujícího tisu a zahradních cypřišovitých. Bříza – nejsilnější jarní pylový alergen - bude nachystaná rozkvést začátkem příštího týdne. K uvolnění pylu a zahájení pylové sezóny břízy dojde při vhodných povětrnostních podmínkách, tedy při teplém, suchém a větrném počasí. Koncentrace vzdušných alergenů bude silně závislá na aktuálním počasí.
Zhodnocení minulého týdne
Uplynulý týden přinesl zpočátku spíše nižší koncentraci vzdušných pylových alergenů, ve druhé polovině týdne se množství alergenů v ovzduší postupně zvyšovalo. Stále dominoval pyl olše, ale sezona tohoto alergenu již doznívá. Nejhojnější byla pylová zrna slabě alergizujícího topolu a téměř nealergizujících cypřišovitých. Přibylo pylu jasanu, vrby a jilmu. Sezona pylu lísky v nižších polohách již skončila.
© 2020 MUDr. Ondřej Rybníček, Vytvořil a spravuje MeDitorial. ISSN 1802-5587 | Prohlášení | Odhlášení zpravodaje