Aktuální pylový zpravodaj 29. 7. 2019 - 4. 8. 2019
Dominantní alergeny:
pelyněk, trávy, merlíkovité, plísně, kopřiva, jitrocel, šťovík, kukuřice
Pylová předpověď na další období:
Pro nejbližší období předpokládáme spíše střední koncentraci vzdušných alergenů, silně závislou na okamžitém počasí. Při slunečném počasí dojde k dalšímu vzestupu koncentrace pylu pelyňku. Ten dosáhne vrcholu sezóny koncem tohoto a v příštím týdnu. Pylu trav, jitrocele a šťovíku bude vytrvale ubývat. Množství pylu merlíkovitých, kukuřice a kopřivy setrvá na stejné úrovni. Koncentrace spor vzdušných plísní bude i nadále vysoká. Začátek sezony silně agresivní ambrózie očekáváme v poslední dekádě srpna.
Zhodnocení minulého týdne
V uplynulém týdnu jsme zaznamenali menší až střední množství vzdušných alergenů. Současně v těchto dnech dochází k posunu od letní převahy pylu trav k pozdně letní a podzimní dominanci pylu plevelů. Na celém území České republiky se již začala pravidelně objevovat malá množství pylu pelyňku, relativně hojný byl rovněž pyl merlíkovitých. Přibylo také pylu kukuřice a chmele. Naopak pylu trav opět ubylo, stejně tak pozvolna ubývá pylu jitrocele a šťovíku. Z dalších alergenů byla poměrně hojná málo alergizující kopřiva. Vzdušné plísně se na celém území naší republiky stále objevovaly v obrovském množství.
© 2020 MUDr. Ondřej Rybníček, Vytvořil a spravuje MeDitorial. ISSN 1802-5587 | Prohlášení | Odhlášení zpravodaje