Aktuální pylový zpravodaj 3. 6. 2019 - 9. 6. 2019
Dominantní alergeny:
trávy, dub, černý bez, jitrocel, šťovík, řepka olejka
Pylová předpověď na další období:
Pro nejbližší období neočekáváme žádnou významnou změnu v druhovém zastoupení pylových alergenů. Maximum pylových zrn v ovzduší bude v první polovině týdne, v přeháňkách a bouřkách bude v ovzduší pylu méně. Dominovat bude pyl trav – trávy jsou v těchto dnech na svém prvním letošním maximu. Vedle nich se bude hojněji objevovat také pyl řepky, jitrocele, šťovíku a černého bezu. Dlouhodobě se bude zvyšovat koncentrace spor vzdušných plísní.
Zhodnocení minulého týdne
Uplynulý týden přinesl opět středně velké množství vzdušných pylových alergenů s výrazným kolísáním v závislosti na počasí. Maximum pylu jsme registrovali během víkendu. Nejhojnější byl stále pyl téměř nealergizující borovice. Nejvýznamnějším alergenem zůstával pyl trav - ve druhé polovině minulého a v první polovině tohoto týdne dosahují koncentrace pylu trav svého prvního letošního maxima. Pyl dubu mohl hrát roli už pouze ve středních polohách našeho území. Ostatní alergeny - černý bez, řepka olejka, jitrocel a šťovík - se vyskytovaly jen v malém počtu.
© 2019 MUDr. Ondřej Rybníček, Vytvořil a spravuje MeDitorial. ISSN 1802-5587 | Prohlášení | Odhlášení zpravodaje