Aktuální pylový zpravodaj 29. 4. 2019 - 5. 5. 2019
Dominantní alergeny:
dub, bříza, buk, platan, vrba, jírovec, ořešák, jehličnany
Pylová předpověď na další období:
V tomto týdnu očekáváme na základě předpokládaného vývoje počasí stále spíše nižší počet pylových alergenů v ovzduší. Sezona břízy již doznívá, podobně bude doznívat sezona dubu, buku, platanu i vrby. Při slunečném počasí se může výrazně zvýšit vzdušná koncentrace pylu smrku a borovice, tyto alergeny ale většinou alergické problémy nevyvolávají. V ovzduší budou přítomna také pylová zrna ořešáku, moruše, řepky a ovocných stromů. Pylová zrna některých druhů trav jsou již připravena k uvolnění do ovzduší. Začátek sezony květu trav potom očekáváme v závislosti na vývoji počasí v průběhu první poloviny května, což odpovídá dlouhodobému průměru začátku květu trav.
Zhodnocení minulého týdne
V uplynulém týdnu se celkové množství pylových alergenů v ovzduší výrazně snížilo, zvláště ve druhé polovině týdne. Důvodem bylo jednak zhoršení počasí, ale rovněž postupné doznívání sezony květu břízy. Období potíží osob alergických na pyl břízy může prodlužovat pokračující sezona květu dubu a platanu. Sezona květu jasanu již končí, stejně tak sezona květu habrů a vrby. Vedle těchto alergenů byl v ovzduší přítomen pyl javoru, ořešáku, moruše a minimálně alergizujících jehličnatých stromů. Kvetoucí ovocné stromy většinou alergické problémy nevyvolávají, stejně tak nevadí chmýří uvolňované z topolů (jedná se o polétavý aparát nesoucí semena topolů).
© 2019 MUDr. Ondřej Rybníček, Vytvořil a spravuje MeDitorial. ISSN 1802-5587 | Prohlášení | Odhlášení zpravodaje