Aktuální pylový zpravodaj 16. 7. 2018 - 22. 7. 2018
Dominantní alergeny:
trávy, jitrocel, kopřiva, merlíkovité, šťovík, plísně
Pylová předpověď na další období:
Pro příští období neočekáváme žádné podstatné změny v koncentraci či druhovém zastoupení vzdušných alergenů. Dominantním alergenem bude stále pyl trav, jeho koncentrace v ovzduší bude ale pozvolna klesat. Naopak se začne pozvolna zvyšovat množství pylu pelyňku a merlíkovitých. Vedle těchto alergenů se na alergických potížích může podílet také pyl jitrocele, šťovíku a vzdušných plísní. Koncentrace spor vzdušných plísní se bude dlouhodobě držet na vysoké úrovni. Hojný bude stále také málo alergizující pyl kopřivy. Začátek hlavní sezóny pelyňku očekáváme v prvním týdnu srpna.
Zhodnocení minulého týdne
Uplynulý týden nepřinesl žádnou významnější změnu v druhovém zastoupení vzdušných alergenů. V ovzduší se objevovalo spíše nižší množství pylových alergenů. Nejhojnější byla stále málo alergizující kopřiva. Z významných alergenů dominoval pyl trav, jeho množství již pozvolna klesá. Poměrně hojný byl také pyl jitrocele a merlíkovitých, ojediněle se objevoval pyl šťovíku. Byla zaregistrována první pylová zrna pelyňku. Velmi četné byly spory vzdušných plísní, hlavně rodů Cladosporium a Alternaria.
© 2018 MUDr. Ondřej Rybníček, Vytvořil a spravuje MeDitorial. ISSN 1802-5587 | Prohlášení | Odhlášení zpravodaje