Aktuální pylový zpravodaj 27. 6. 2016 - 3. 7. 2016
Dominantní alergeny:
trávy, obiloviny, lípa, černý bez, šťovík, jitrocel, kopřiva, plísně
Pylová předpověď na další období:
Ani pro příští období opět nepředpokládáme žádné významnější změny ve spektru ani koncentraci vzdušných pylových alergenů. Očekáváme i nadále spíše středně vysokou koncentraci vzdušných alergenů v závislosti na okamžité povětrnostní situaci. Dominantním alergenem bude stále pyl trav a obilovin. Vedle pylu trav se na alergických potížích může podílet také pyl jitrocele, šťovíku, černého bezu, pajasanu a lípy. Černý bez v nižších polohách už dokvetl, potíže může vyvolávat ve středních a vyšších polohách.. Dlouhodobě bude narůstat koncentrace spor vzdušných plísní, především rodu Cladosporium, a pylu kopřivy.
Zhodnocení minulého týdne
V minulém týdnu nedošlo k žádné podstatné změně ve složení vzdušných alergenů. V ovzduší se objevovalo nižší až střední množství pylových alergenů s výrazným kolísáním v závislosti na počasí. Nejhojnější byl pyl minimálně alergizující kopřivy. Z významných alergenů jasně dominoval pyl trav a obilovin. Hojná byla také pylová zrna lípy, černého bezu, jitrocele a šťovíku. Přibylo spor plísní.
© 2016 MUDr. Ondřej Rybníček, Vytvořil a spravuje MeDitorial. ISSN 1802-5587 | Prohlášení | Odhlášení zpravodaje